ENTRADA

ENTRADA I RECEPCIO

SALA D'ESPERA

DESPATX

DESPATX

PASSADIS

SALA D'ECOGRAFIES

SALA D'ECOGRAFIES

SALA D'URODINAMICA

SALA DE FLUXOMETRIES

SALA DE REUNIONS

SALA D'ACTES