@ "Institut Català d'Urulogia i Nefrologia" C/ Brusi 45 baixos. 08006 Barcelona. Barcelona 2009. Tots els drets reservats.